Sæt dagsorden

Hvordan kan I sætte jeres særinteresser på dagordenen på en måde så de fremstår vigtige og relevante for de rigtige beslutningstagere?

Uanset jeres målsætninger vil en god plan med klar retning og konkrete action points hjælpe jer til at fokusere jeres tid og ressourcer, der hvor I får mest gavn af dem.

Vejen dertil kan være meget forskellig, derfor tilbyder jeg rådgivning i både strategisk kommunikation og public affairs eller interessevaretagelse. 

Er opbakning fra en bredere offentlighed en forudsætning for jeres mål? Så vil jeg anbefale medie- og budskabstræning. Det kan tilrettelægges som 1:1 sparring for mere rutinerede talspersoner, eller som et kursus for flere medarbejdere.

Har I brug for at placere jer mere centralt i flere dagsordner, anbefaler jeg at kigge grundigt på hele jeres fortælling. Det er den som andre skal købe ind på, så den skal selvfølgelig være overbevisende. En god kommunikationsstrategi og kernefortælling, er en god investering der kan styrke jeres brand, og spare mange spildte kræfter ved at fokusere jeres budskab. Sammen med en grafiker kan jeg også gennemgå jeres visuelle kommunikation.

Ofte er der brug for flere forskellige tilgange for at få en helstøbt løsning. Jeg hjælper jer videre uanset om I skal bruge en kommunikationsstrategi, en kortlægning af hvem I skal have i tale, og hvilke argumenter I skal bruge, eller jeres talspersoner skal have styrket deres gennemslagskraft.