Medie- & budskabstræning

Det er ikke nok at komme i medierne, hvis jeres budskab ikke kan formidles klart og tydelig. God medietræning handler både om teknik og øvelse, men også at komme ind til kernen i budskabet. Helst inden I træner sound bites – så I kan trække på det i en presset situation og fastholde budskabet uden at virke indstuderet eller miste troværdighed. 

Medietræning hos Mellemfolkeligt Samvirke

Med et heldagskursus i medietræning kan du styrke en hel gruppe medarbejdere, så de trygt kan kaste sig ud i interviews og bidrage til at gøre jeres organisation mere synlig.

I samarbejde med Retorikfirmaet laver jeg desuden medie- og budskabstræningog 1:1 personlig sparring hvor du får styr på det praktiske i interviewsituationen, lærer at skærpe dit budskab og levere dine pointer med retorisk og personlig gennemslagskraft, så du kan bruge interviewsituationen til at styrke din virksomheds eller organisations brand – eller dit eget.