Strategisk kommunikation

Konkurrencen om opmærksomhed er hård – og et godt formål eller en vigtig agenda er i sig selv sjældent nok til at erobre taletid.

En kommunikationsstrategi hjælper med at tegne jeres budskab klarere, prioritere jeres kommunikationsressourcer der hvor I får mest effekt og tydeliggør hvordan I når jeres målgruppe med jeres budskab.

Måske har I allerede en strategi, men har brug for at supplere med ideer til hvordan den kan konkretiseres og levendegøres. Måske står I og skal skrive en ny kommunikationsstrategi? En god strategi er en som alle i organisationen kender og kan se sig selv i, så den danner baggrunden for hverdagsprioriteringer og kommunikationen med omverdenen.

Jeg faciliterer forløb for udarbejdelse af kommunikationsstrategi som inddrager viden fra hele organisationen. Medarbejdere, bestyrelse, frivillige og andre kerneinteressenter får mulighed for at bidrage med deres perspektiv. Derefter samles trådene til en overordnet fortælling som kan forankres i hele organisationen.

Brand & visuel kommunikation

Hvordan er fortællingen om jer? Hvad tænker jeres vigtigste stakeholders om jer? Hvis ikke jeres kernefortælling og brand står stærkt hos jeres eksterne interessenter, bliver det sværere at løfte jeres dagsorden.

Repræsenterer jeres visuelle identitet jer godt? Den visuelle kommunikation er det første, der møder jeres modtagere. Herfra er deres forståelse af jeres indhold farvet. 
I et forløb sammen med en grafiker går vi jeres visuelle kommunikation igennem, så den ikke spænder ben for den strategiske kommunikation.