Skal vi i medierne?

Workshop kun for NGO’er, små organisationer og andre fattigrøve

For en lille organisation er medieomtale ikke det man fokuserer mest på i kommunikationsarbejdet. Der er ikke en stor presseafdeling, der kan skubbe historier afsted, ikke noget stort netværk i pressen og der er måske langt mellem de nyhedsegnede historier.

Men samtidig kan medieomtale være en genvej til større kendskab og dermed nye medlemmer, frivillige og flere midler.

Så hvordan kommer man i medierne som lille organisation? Hvis man tænker uden for de landsdækkende dagblade og store tv-kanaler er mulighederne flere for de små historier. Samtidig kan mange små organisationer opveje den manglende pressestab med autencitet, engagerede frivillige og personlige historier.

Denne workshop er en unik mulighed for at få kvalificeret fagligt input til NGO-priser. Uanset om du er ansat med mange kasketter, eller er frivillig i din organisation. Sammen med andre fra lignende organisationer og NGO’er vil du lære konkrete redskaber, der kan hjælpe dig i dit arbejde. Vi bruger tiden effektivt og arbejder med dine og de andre deltageres cases, så alle får noget brugbart med hjem.

På workshoppen vil du blandt andet:

  • Lære hvad der er en god nyhed og hvordan du skal vinkle den
  • Vælge et medie hvor din historie passer og som når ud til din målgruppe
  • Lave et godt pitch
  • Få ideer til hvordan du skiller dig ud i strømmen af nyheder
  • Arbejde konkret med dine egne cases og ideer

Vi arbejder med dine og de andres kursusdeltageres cases og virkelighed, så du kommer hjem med konkrete ideer og viden, du kan bruge med det samme.

Kurset har 5-8 deltagere og sættes i gang, når der er tilmeldte nok.

Pris: 2.000 kr. (2.500 kr. inklusive moms)

Det får du:

  • En kursusdag sammen med andre i små organisationer og NGO’er
  • Online opfølgning (ca. 1 time) sammen med de andre deltagere, hvor I kan stille de spørgsmål, I ikke fik stillet, og hvor I kan fortælle om, hvordan det er gået med det, I har lært. 
  • Du får efterfølgende rabat på 1:1 sparring og opgaver hos mig
  • Du får kaffe, te og kage, men sørger selv for madpakke, så vi holder prisen nede.

Oplægsholder

Karl Johnsen har erfaring med pressearbejde fra en række NGO’er, fra Christiansborg og det private erhvervsliv. 

Hvor og hvornår?

Når der er tilmeldte til et hold, finder vi en dato hvor alle kan. Workshoppen afholdes på Nørrebro i København, men kan også afholdes andres steder i landet, hvis der er tilmeldte nok i nærheden.