*

Strategisk kommunikation

Hvordan trænger I igennem støjen? Konkurrencen om opmærksomhed er hård og et godt formål er ikke altid nok. Jeg kan hjælpe jer med at blive klare på jeres budskab, hvordan I skal prioritere og måske identificere den niche som giver jer en fordel. Jeg kan tilbyde forskellige forløb, der kan være med til, at hele organisationen får ejerskab over strategien og trækker i samme retning. Det er forskellen på en brugbar strategi der danner baggrunden for hverdagsprioriteringer og et dokument der hurtigt lander i skuffen. 

*

Interessevaretagelse

Hvordan sikrer I jeres organisations legitime interesser og rammevilkår bedst muligt? Jeg kan hjælpe jer med at lægge en plan og prioritere jeres ressourcer i jeres interessevaretagelse eller lobby-arbejde, så I vælger den nemmeste vej igennem. Sammen finder vi de argumenter, der vejer tungest hos forskellige beslutningstagere og interessenter. Uanset om I har en enkeltsag som er et must-win battle, eller I har et langsigtet mål om at få større indflydelse på lovgivning og regulering af jeres felt.

*

Brand & visuel kommunikation

Hvordan er fortællingen om jer? Hvad tænker jeres vigtigste stakeholders om jer? Hvis ikke jeres kernefortælling og brand står stærkt hos jeres interessenter bliver det sværere at løfte jeres dagsorden. I en proces hvor hele organisation bidrager og får ejerskab, kan vi sammen skabe det brand, jeres kommunikation kan stå på.

Repræsenterer jeres visuelle identitet jer godt? Den visuelle kommunikation er det første der møder jeres modtagere. Herfra er deres forståelse af jeres indhold farvet. 
I et forløb sammen med en grafiker går vi jeres visuelle kommunikation igennem, så den ikke spænder ben for den strategiske kommunikation.

*

Medie- & budskabstræning

Det er ikke nok at komme i medierne, hvis jeres budskab ikke kan formidles klart og tydelig. God medietræning handler både om teknik og øvelse, men også at komme ind til kernen i budskabet. Helst inden I træner sound bites – så I kan trække på det i en presset situation og fastholde budskabet uden at virke indstuderet eller miste troværdighed.

*