Interessevaretagelse for NGO’er

Workshop kun for NGO’er, små organisationer og andre fattigrøve

I civilsamfundet findes en overflod af sager, der både er vigtige og gør en stor forskel – sager, som politikere og embedsmænd dagligt skal forholde sig til og kan vælge i mellem. Så hvordan får du lige netop din sag prioriteret, hvis du ikke har en public affairs-afdeling?

Deltag på kurset, hvis du som medarbejder eller frivillig i en mindre organisation vil have beslutningstagere til at interessere sig for din agenda og have resultater ud af din interessevaretagelse. Du kan både bruge redskaberne, hvis du har ambitioner om at få din organisation på finansloven, eller hvis du vil ændre lovgivningen på det område, du arbejder med.

Denne workshop er en unik mulighed for at få kvalificeret fagligt input til NGO-priser. Uanset om du er ansat med mange kasketter, eller er frivillig i din organisation. Sammen med andre fra lignende organisationer og NGO’er vil du lære konkrete redskaber, der kan hjælpe dig i dit arbejde. Vi bruger tiden effektivt og arbejder med dine og de andre deltageres cases, så alle får noget brugbart med hjem.

På workshoppen vil du blandt andet:

  • Få indblik i politikernes tankegang
  • Lære at tænke dine problemer som løsningen på andres
  • Prioritere din public affairs indsats, så du får mest muligt ud af din tid
  • Arbejde konkret med dine egne cases og ideer

Vi arbejder med dine og de andres kursusdeltageres cases og virkelighed, så du kommer hjem med konkrete ideer og viden, du kan bruge med det samme.

Kurset har 5-8 deltagere og der tages forbehold for nok tilmeldte.

Pris: 2.100 kr. (2.6250 kr. inklusive moms)

Det får du:

  • En kursusdag sammen med andre i små organisationer og NGO’er
  • Online opfølgning sammen med de andre deltagere, hvor du kan stille de spørgsmål, du ikke fik stillet, og hvor du kan fortælle om, hvordan det er gået med det, du har lært. 
  • Du får efterfølgende rabat på 1:1 sparring og opgaver hos mig
  • Du får kaffe, te og kage, men sørger selv for madpakke, så vi holder prisen nede.

Oplægsholder

Karl Johnsen har arbejdet en årrække på Christiansborg og har desuden erfaring med interessevaretagelse fra en række NGO’er og den almennyttige andelskasse Merkur.